Winners Gallery

Back to Search
Animation
Data Detox
  • Gold
  • SINGLE
  • USA
  • Jiaqi Wang
  • FireFox
FILM CRAFT / MOTION VIDEO: Discipline Animation
  • jiaqiw.jackie@gmail.com/ www.jiaqiwang.org/ JQ.WAN
  • Jiaqi Wang - illustrator/ Animator